Logo
Lidmaatschap & Overige kosten
Nieuwe leden Inschrijfgeld Baerlebosch € 75,00
  Een jaar lidmaatschap Baerlebosch € 105,00
  Inschrijfgeld KNSA € 42,50
  Contributie KNSA-lid Baerlebosch € 42,50
     
Leden Jaarlijkse contributie Baerlebosch € 105,00
  Jaarlijkse contributie KNSA
(indien hoofdlidmaatschap KNSA bij Baerlebosch)
€ 42,50
     
Jeugdleden Jaarlijkse contributie Baerlebosch € 52,50
  Jaarlijkse contributie KNSA geen
     
Rondje schieten Volwassen leden € 7,00
  Jeugdleden (incl. munitie) € 11,00
  Niet-leden (wel verlof/jachtakte) € 14,00
  Kennismaking met de schietsport € 35,00
     
Baanmunitie 1 doos 25 patronen € 8,00
Schietpas Opwaarderen per 25 duiven € 7,00
Consumptiemunten per stuk € 2,00
Wedstrijden Per wedstrijd vastgesteld (leden krijgen korting)