Logo
Skeet

De duiven worden gepresenteerd als enkele en als doubletten uit een tweetal ‘huizen’. Het huis vanuit de schutter links wordt het ‘hoge huis’ genoemd, het rechter, het ‘lage huis’. Zoals de namen al suggereren worden de duiven uit beide torens vanaf een verschillende hoogte geworpen. Alle vormen van skeet gebeuren op een identieke skeetbaan. De afmetingen zijn vastgelegd door ISSF (International Sport Shooting Association).

De schutter verplaatst zich over 8 posten, waarvan er 7 op een halve cirkel zijn gepositioneerd. De kleiduiven vliegen over het midden van de cirkel en kruisen elkaar bij post 8. De 8ste post ligt dus halverwege de twee huizen.

Schutters gaan om beurten van post 1 naar post 8 waarbij in totaal 25 duiven worden aangeboden.

Het rondje skeet bij Baerlebosch:

  • Post 1: Hoog, laag, doublet (hoog, laag)
  • Post 2: Hoog, laag, doublet (hoog, laag)
  • Post 3: Hoog, laag
  • Post 4: Hoog, laag
  • Post 5: Laag, hoog doublet (laag, hoog)
  • Post 6: Laag, hoog, doublet (laag, hoog)
  • Post 7: Hoog, laag, doublet (laag, hoog) en laag

  • Post 8: Hoog, laag (facultatief)

Skeet

Naast het schieten als discipline is skeet is een goede oefening om de techniek van de dwarse duiven te perfectioneren. Op de verschillende posten, waarbij de duif elke keer onder een andere hoek dwars aangeboden wordt, kan men ideaal oefenen in het ophalen en het meer of minder voorhouden.

Varianten

Meest bekende varianten zijn Olympic skeet en het wat eenvoudigere Sporting skeet. Bij Olympic skeet worden de duiven met een onbekende vertraging, tussen de 0 en 3 seconden geworpen. Dit vereist wat meer concentratie en stalen zenuwen. Bij Sporting Skeet mag er, in tegenstelling tot Olympisch Skeet, tweemaal op de enkele duiven worden geschoten.

Op onze baan wordt in de praktijk post 8, gezien de moeilijkheid, vaak vervangen door een tweetal extra duiven op post 7. Zo komt men toch tot een rondje van 25 duiven.