Logo
Compak Sporting

Compak Sporting is een relatief jonge variant van Parcours-schieten. De naam ‘Compak Sporting’ is een merknaam van FITASC, organisator van kleiduivenschietwedstrijden en –evenementen. Het grote verschil met Parcours is dat de benodigde ruimte veel kleiner is. Hierdoor kan er op een normale baan in Nederland toch Parcours geschoten worden.

Formeel gezien bestaat een Compak parcours uit een rechthoekig terrein van 40 meter breed en 25 meter diep, op maximaal 8 meter van de schutters.

De duiven moeten te schieten zijn binnen deze rechthoek. Werpen en landen van de duiven kan echter ook buiten de rechthoek plaats vinden. Verdere voorwaarden zijn dat er minimaal 6 machines opgesteld zijn en dat de aangeboden variatie aan duiven groot is.